کنگره امیر کبیر در شبکه های اجتماعی

 

 

با اعلام دبیرخانه کنگره ملی امیر کبیر این کنگره در پنج شبکه اجتماعی آغاز به کار کرد. 

 

 

 

با اعلام دبیرخانه کنگره ملی امیر کبیر، این کنگره در  پنج شبکه های اجتماعی زیر شروع به فعالیت کرد:

 

۱.    تلگرام

۲.    اینستاگرام

۳.    ایتا

۴.     بله

۵.    سروش

 

نوشتن دیدگاه