محورها و شرایط عمومی بخش مجازی کنگره

 

 

 

 

 

شرایط عمومی بخش مجازی کنگره ملی امیر کبیر توسط دبیرخانه کنگره اعلام شد.

 

 

 

 

۱.     تکمیل فرم تقاضای شرکت در کنگره جهت شرکت در هر یک از بخش ها الزامی است.

۲.     آثار ارسالی باید مطابق با موازین اخلاقی، اسلامی و فرهنگی نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران باشد.

۳.     این جشنواره در سطح ملّي برگزار مي گردد.

۴.     تمامی آثار بايد به زبان فارسي ارائه شود.

۵.     دبیرخانه کنگره مجاز است آثار انتخاب شده را در امور انتشاراتی، تبلیغاتی و اطلاع رسانی جشنواره مورد استفاده قرار دهد.

۶.     هر شرکت کننده مجاز به شرکت در تمامی بخش های کنگره بدون هیچ محدودیتی به جهت شرکت در رشته خاص می باشد. محدودیتی برای تعداد آثار ارسالی نیز وجود ندارد.

۷.     تولید محتوا در زمینه موضوعات اختصاصی کنگره، دارای امتیاز ویژه می باشد.

۸.     محدودیتی در ثبت نام بیش از یک رسانه وجود ندارد.

۹.     رسانه هاي شرکت کننده می توانند بصورت گروهی و یا انفرادی در کنگره حضور یابند.

۱۰.  ارسال اثر، به منزله قبول مالکیت اثر و اصالت آن تلقی می شود و هیچ گونه مسئولیتی بر عهده برگزارکننده نخواهد بود.  

جهت ارسال آثار خود به بخش ارسال آثار مجازی بروید.

نوشتن دیدگاه