شیوه نامه ارسال مقالات علمی

 

 

 

 شيوه نامه ارسال مقالات علمی توسط کنگره دبیرخانه کنگره ملی امیرکبیر اعلام شد.

 

 

 

 

نويسنده گرامي: لازم است تمام موارد زير در ارايه متن مقاله رعايت شود. در غير اين صورت نشر مقاله با مشكل مواجه مي شود.

 1. ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله و در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده، در داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:

                 ـ منابع فارسی: (نام خانوادگی مؤلّف، سال نشر، جلد ـ با استفاده از مخفف ج ـ صفحه: بدون درج مخفف ص)؛ مثال: (حسینی، 1376، ج 2: 83).

                 توجه: منابع لاتین: (Family Name, Year, Vol, Page)؛ مثال: (Nye, 2001, Vol 2:10).

   * تکرار ارجاع مثل بار اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان، پیشین و... Ibid, op.cit خودداری شود.   

   * چنانچه از نویسنده ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند. مثال: (حسيني 1381 ـ الف: 10) و (حسيني 1382 ـ ب: 15)

 2. توضیحات اضافی و همچنین معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات (در صورت لزوم) به عنوان «یادداشت ها»، در انتهای متن مقاله باشد (ارجاع و اسناد در یادداشت ها مثل متن مقاله، روش درون متنی خواهد بود).

 3. در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین(کتابنامه) به صورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):

               ـ کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، جلد.

               ـ مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، صفحات مقاله.

              ـ مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایرةالمعارفها: نام خانوادگي، نام نویسنده (تاریخ چاپ): «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد، صفحات مقاله.

 4. چکیده ای دارای 300واژه و در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، سؤال، روش تحقیق و مهم ترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی (5 کلیدواژه) باشد.

 5. ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده، (کلیدواژه ها)، اسم نویسنده / نویسندگان همراه مقاله ارسال گردد.

 6. مقاله در محیط ورد، متن مقاله با قلم Bnazanin 12 (لاتین TimesNewRoman11 )، کتابنامه Bnazanin 11 (لاتینTimesNewRoman 11 ) و یادداشتR04;ها Bnazanin 10 (لاتین TimesNewRoman11 ) حروفچینی شود.

 7. عناوین (تیترها) با روش شماره گذاری عددی باشد.ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود (تیترهای اصلی با 1، 2 و... ـ تیترهای فرعی با 1-1، 1-2 و... ـ تیترهای فرعی تر با 1-1-1، 1-1-2 و...) . تقسيم بندي پس از آن با حروف ابجد باشد.

 8. حجم مقاله، از 2000کلمه کمتر و از 5000 کلمه بیشتر نباشد (از ابتدای مقاله تا پایان کتابنامه).

                     توجه: مقالات با بيش از 5000 كلمه براي چاپ ارسال نمي شود.

 9. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

 10. مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجلاّت فرستاده شده باشد.

 11. نام و نام خانوادگی نویسنده / نویسندگان / به طور کامل در ابتدای مقاله ذکر شود.

 12. در صورت متعدد بودن نویسندگان، حتماً نویسنده مسئول مشخص گردد.

 13. معرفی نویسنده / تمامی نویسندگان / مقاله فقط به صورت زیر باشد:

          ـ رتبه دانشگاهی ـ گروه علمی ـ دانشکده ـ دانشگاه (مثال: حسن امجدي، دانشيار گروه علوم سياسي دانشكده ..... دانشگاه ....)

14. آدرس ایمیل نویسنده / تمامی نویسندگان/ نوشته شود.

 

جهت ارسال اثر به بخش علمی مراجعه فرمایید.

نوشتن دیدگاه