غلامرضا کاتب: مسئولان همچون امیرکبیر منافع ملی را بر منافع سیاسی ترجیح دهند.

 

غلامرضا کاتب: مسئولان همچون امیرکبیر منافع ملی را بر منافع سیاسی ترجیح دهند.

عضو خانه ملت و نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس؛ تأثیرگذاری چنین کنگره هایی را فقط در حوزه شناساندن و معرفی افراد ندانسته و اظهار کرد: هدف این کنگره ها در شناسایی و معرفی افراد خلاصه نمی شود، بلکه هدف والاتر آن تأثیرگذاری است که این معرفی می تواند در زمینه الگوسازی در جامعه داشته باشد.

 

به گزارش دبیرخانه کنگره ملی امیرکبیر، غلامرضا کاتب عضو خانه ملت و نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس؛ تأثیرگذاری چنین کنگر هایی را فقط در حوزه شناساندن و معرفی افراد ندانسته و اظهار کرد: هدف این کنگره ها در شناسایی و معرفی افراد خلاصه نمی شود، بلکه هدف والاتر آن تأثیرگذاری است که این معرفی می تواند در زمینه الگوسازی در جامعه داشته باشد.
وی ادامه داد: برخی از چهره ها می توانند به عنوان الگوی مثبت در جامعه مطرح شده و تأثیرگذار باشند، از این منظر این افراد می توانند جامعه را درست هدایت کرده و این بسیار با ارزش است. صرفا این بحث زنده نگه داشتن نام این افراد نیست که مهم است، بلکه بحث مهمتر زنده نگه داشتن نام و منش این افراد به عنوان الگو است تا نسل جدید ما از آنها در مسیر زندگی خود به عنوان الگو بهرهبرداری کنند.
کاتب به نگاه اقتدارگرایانه امیرکبیر در امور داخلی کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس همین نگاه اقتدارگرایانه بود که امیر توانست بر امور کشور مسلط شده و خدمات گسترده ای انجام داده و به عنوان یک تفکر و شخصیت ماندگار در کشور مطرح شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا در تاریخ معاصر نیز چهره هایی همانند امیرکبیر داشته ایم، گفت: البته، شخصیت و تفکر امام خمینی(ره) شخصیتی والاتر از امیرکبیر بود و یا شخصیتی مانند آیت الله مدرس که روز مجلس نیز به نام ایشان نامگذاری شده از جمله شخصیت هایی هستند که آثار و خدمات ماندگاری از خود به جای گذاشتند، چراکه برای خدمت به ملت خود در واقع در مقابل استبداد و استکبار مقاومت و ایستادگی کرده و از حق خود و ملت کوتاه نیامدند و در این راستا گام های مؤثری برداشتند و به همین علت نیز نامشان در تاریخ کشورمان ماندگار شد.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس همچنین در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر مسئولان کشورمان چگونه می توانند در مدت زمان مسئولیت شان منشأ اثر بوده به گونه ای که مانند امیرکبیر نامشان در تاریخ ماندگار شود، گفت: بهترین رویکردی که مسئولان در حال حاضر می توانند داشته باشند این است که منافع ملی را بر منافع سیاسی ترجیح دهند، چراکه آنچه در اذهان ملت می ماند همان منافع ملی و پاسداری از آنهاست، چهار سال عمر طولانی است که طی آن، چه نمایندگان مردم در دولت و چه در مجلس می توانند طی آن خدمات گسترده ای انجام دهند، چراکه امیرکبیر فقط طی سه سال چنین نام ماندگاری را از خود در تاریخ به جای گذاشت.

گفتنی است نخستین کنگره ملی «امیرکبیر» در چهار بخش آثار مقالات علمی، آثار ادبی، آثار هنری و آثار مجازی برگزار می شود. علاقه مندان به شرکت در این کنگره تا پایان اسفندماه فرصت خواهند داشت تا آثار خود را از طریق سایت کنگره به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

نوشتن دیدگاه